18e eeuws Pakhuis

Deze panden zijn opgenomen in de Rijksmonumentenlijst en zijn bovendien alle drie begiftigd met de Restauratiepenning van de Historische Vereniging Vlaardingen, respectievelijk nummer 35-36 in 1987, nummer 37 in 1992 en nummer 38 in 1988. De bouwkundige geschiedenis voert terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1613 kocht Jan Janszn. Voshol, meesterbakker, een tweetal ledige erven aan de Hoofdkade (Westhavenkade). Geruime tijd later werden deze door kuiper Willem Janszn. Carpentier bebouwt. Westhavenkade 37 en 38 waren oorspronkelijk door middel van een doorgang aan elkaar verbonden. Bij een transport (verkoop) in 1685 wordt Westhavenkade 37 vermeld als ‘Het Schippershuys'. Oorspronkelijk zal het pand voorzien zijn geweest van een trapgevel, die in de 18e eeuw is gewijzigd in een klokgevel. In 1924 werd het pand gekocht door de zeilmaker Jan Storm. Het belendende pand, Westhavenkade 38, dateert uit 1646. Het is oorspronkelijk gebouwd als woonhuis, maar kreeg vóór 1780 een pakhuisbestemming. Vanaf 1882 was in dit pand, dat toen ingrijpend werd gewijzigd, het kantoor van de rederij Betz & Van Heyst gevestigd. In 1888 is het geheel gerestaureerd en in gebruik genomen als woonhuis. Het hoge pand ter rechterzijde (Westhavenkade 35-36) is eveneens gebouwd op één van de in 1613 uitgegeven erven. In 1622 wordt het hierop gestichte huis verkocht door de koopman Dirk Jacobszn. van Adrichem. In 1816 is dan sprake van "een hecht, sterk en weldoortimmerd pakhuis en erve". Het pand is in de loop van de tijd in handen geweest van kooplui, manden-, zeil- en meubelmakers. Uiteindelijk werd het gekocht door de familie Warmenhoven en na restauratie in augustus 1985 geopend als petit-restaurant en zalencentrum ‘De Gasterij'.