18e eeuws Patriciershuis

Het ‘redershuis' ligt aan de westzijde van de haven. Eeuwenlang woonden hier deftige redersfamilies. Hun schepen gingen voor het grootste deel ter haringvaart. Westhavenkade 45 vormde het middelpunt van een groot bedrijf met een kuiperij, een zoutkeet en pakhuizen. Het erf liep over een lengte van circa 90 meter door, terwijl het woonhuis geflankeerd werd door bijbehorende pakhuizen. Tussen 1960 en 1973 was in dit pand het visserijmuseum gevestigd. In 1973 stond dit pand er zwaar vervallen bij. In 1999 verwierf Vereniging Hendrick de Keyser het pand. Als verwijzing naar het rijke verleden is als eigentijdse toevoeging op de gerestaureerde schoorsteenkappen een vergulde haring aangebracht.