A.W.Z.I. De Groote Lucht

A.W.Z.I. de Groote Lucht is één van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap met als taak de zorg voor waterkering, waterbeheersing en waterkwaliteit. Oftewel, de zorg voor stevige dijken, droge voeten en schoon (oppervlakte)water.

Praktische informatie

Zien, Doen & Beleven
Type bedrijf waterzuivering
Vervoer
Eigen parkeerterrein Ja
Prijs
groepen vanaf 20

* Openingstijden zijn op afspraak. Ruim van te voren bespreken.