Boerderij Hoogstad

Waar nu de auto- en woningboulevard ‘Hoogstad' ligt, lag in de Romeinse Tijd een krekenstelsel. De toenmalige bewoners besloten stevig in te grijpen in dit natte gebied en legden in de kreken dammen aan. Ulco Glimmerveen maakte in opdracht van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een impressie van de impact van deze waterbouwkundige werken op het landschap van ongeveer 100 na Chr. Op het erf lopen schapen en kippen rond. De kip is door de Romeinse overheersers meegenomen naar deze contreien. Voordat de Romeinen hier kwamen, was er letterlijk geen kip te bekennen in Nederland. Op het erf is naast de boerderij nog een ander bouwwerk te zien: een spieker. In dit kleine gebouw bewaren de mensen hun voedsel. Doordat de bodem van de spieker verhoogd is, kan vocht en ongedierte het eten niet aantasten. Het erf is omgrensd met een hekwerk van gevlochten wilgentenen. Buiten het hek staan koeien te grazen. Boven het erf liggen de kleine akkers. Op de oeverwal kon uitstekend geakkerd worden. Nu liggen de velden braak. De schoven staan nog op het land en de boeren halen de oogst binnen.  

Praktische informatie

Zien, Doen & Beleven
Type monument boerderij