De Waag

In 1574 raakte de Grote kerk zwaar beschadigd door de grote stadsbrand. Van de noordelijke dwarsbeuk bleef een klein deel bewaard in het Waaggebouw. In 1665 kwam een groot gedeelte van de Waag te vervallen doordat aan de noordzijde van de kerk een beuk werd aangebouwd. In dit gebouw werden van overheidswege goederen gewogen.  De Waag stamt uit 1580.