Delflandse Buitensluis

Op de overgang van de Kortedijk naar de Hoogstraat liggen de Vlaardinger Driesluizen. Deze sluizen, ook wel bekend als de Delflandse Sluizen, hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in de waterhuishouding van de stad en wijde omgeving. De sluis die de Vlaardingse Vaart met de Oude Haven verbindt, dankt haar naam aan het feit dat hier oorspronkelijk drie - in 1388/1389 - gebouwde sluizen waren. De Schipluidersluis en de Rijswijkersluis waren spuisluizen, zij dienden voor de lozing en het inlaten van water. De Vlaardingersluis was bovendien een schutsluis voor de scheepvaart. Ze droegen de namen van het sluisambacht dat voor de bekostiging van sluizen verantwoordelijk was. De naamgeving van de 'Vlaardinger Driesluizen' heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Tijdens een gezamenlijke vergadering, op 14 mei 1960, van het college van B&W met toenmalig dijkgraaf Winsemius en enkele ingenieurs van Delfland, kwam ook de naamgeving van de nieuwe sluis aan de orde. Men opperde: Driesluizen, Vlaardinger Sluis, Verenigde Sluizen, Delflandse Sluis, Delflandse Sluis Vlaardingen, Drie-Ambachtsluizen, Ambachtsluizen en Vlaardinger Driesluizen. Het zou nog een jaar duren voor men de knoop doorhakte. In juni 1961 werd gekozen voor Vlaardinger Driesluizen.