Dirk III

Op de hoek van de Markt en de Schoolstraat, staat als "hoeksteen'' van de Vlaardingse samenleving, een standbeeld van graaf Dirk III van Holland. Deze zou bij Vlaardingen een tol hebben gehad, waar passerende schepen met handelswaar moesten betalen om te mogen passeren. Dirk III noemde zich Markgraaf van Vlaardingen. Hij werd bekend door de Slag bij Vlaardingen in 1018 en kreeg daardoor de titel ‘‘Grondlegger van "Hollands' zelfstandigheid''. Naast het stadhuis is de Schoolstraat, welke zijn naam ontleent aan de parochiale School die zich daar in het begin van de 16e eeuw bevond.