Het Reedershuys

De zaken van reder Laurens Polderman (1694-1771), die in 1717 en 1718 eigenaar werd van het perceel dat we nu kennen als Westhavenkade 45, gingen zo voorspoedig dat hij rond 1760 dit voorname gebouw kon laten bouwen. Kosten nog moeiten werden gespaard om zijn welstand te tonen, waarvan fraai houtsnijwerk en wand- en plafondschilderingen nog getuigen. Het Reedershuys zou tot 1812 in bezit van deze familie blijven, van wie het vermogen in 1774 werd getaxeerd op bijna 45.000 gulden. Daarna volgden Jan van Harwegen, enkele generaties Den Breems en vervolgens de zakelijk aan hen gelieerde Arij Kornelis (Aa-Kaa) Poortman (1851-1927), allen reders. Toen zijn dochters het in 1927 wilden verkopen, ging gemeentearchivaris M.C. Sigal zich ermee bemoeien om het tot monument te laten verklaren, zodat het interieur niet zou worden gesloopt door een nieuwe eigenaar. Een monument werd het nog niet, maar het interieur bleef wel gespaard. Koopman Maarten van der Valk, was vervolgens van 1929 tot 1956 eigenaar en hoeder van dit stuk erfgoed en daarna was het tot 1960 zelfs een café-restaurant dat gerund werd door de legendarische Leen Kalkman. De Gemeente Vlaardingen kocht het huis in 1960 en vestigde er het Visserijmuseum in dat in 1971 zou verhuizen naar het Huis met de Lindeboom. Sinds 1976 is het de woning van toonkunstenaar Ton Stolk en zijn vrouw Eva, terwijl het Reedershuys sinds 1977 ook bekendheid geniet als muziekinformatie- en documentatiecentrum waar nu ruim 700 antieke, exotische en folkoristische muziekinstrumenten zijn tentoongesteld.