Hollandiagebouw

In het gebouw van de in 1874 opgerichte en na acht jaar al weer gesloten margarinefabriek 'Vacca', vestigde in 1882 Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck er de N.V. Hollandsche Fabriek voor Melkproducten en Voedingsmiddelen 'Hollandia'. In 1897 werd de rechtervleugel aangebouwd waarop de spreuk van Vergilius 'Labor improbus vincit omnia' (noeste arbeid overwint alles) te lezen staat. De zaken floreerden en in 1912 werd het hoofdkantoor uitgebouwd tot het Hollandiagebouw dat we nu kennen. Op de linkergevel de woorden van Horatius "Nil sine magno labore' (niets zonder grote inspanning'). In 1957 kreeg de fabriek het predikaat 'Koninklijk'. In 1971 werd het hoofdkantoor met 150 personeelsleden, verplaatst naar het Nestlé-hoofdgebouw in Amsterdam. De Zwitserse firma Nestlé had al sinds 1929 de meerderheid van de Hollandia-aandelen in handen. In 1975 kocht de Gemeente Vlaardingen het monumentale gebouw aan voor culturele doeleinden. Een brand verwoestte in 1976 een groot deel van het oorspronkelijke interieur. Na een grote opknapbeurt en verbouwing herbergt het gebouw, ondertussen Cultureel Centrum Hollandia genaamd, van 1977 tot juni 2013 de Vrije Academie en de Kunst uitleen (Artotheek).