Kerktoren

Op 20 maart 1956 kwam het advies na een onderzoek om het kerkgebouw maar te slopen, het was allemaal te gevaarlijk. In oktober 1956 werd begonnen met de sloop van de kerk, de toren was steviger verankerd in het dijklichaam van de Hoogstraat en deze kon blijven staan. Er was weinig geld voor nieuwbouw, ook subsidie van de gemeente Vlaardingen ging niet zoals gepland, er zou veel geld naar de toren gaan om deze op te knappen en dan zou er weinig overblijven voor de kerk. Dus werd zelfs besloten de toren alsnog te slopen. Maar daar waren de parochianen het niet mee eens en de nieuw te bouwen kerk werd nog eens opnieuw bekeken en er werd besloten deze dan maar wat soberder uit te voeren. Op 8 juli 1963 ging de eerste paal de grond in en op 14 november 1964 werd de kerk in gebruik genomen. Toen moest nog wel de oude kerk gesloopt worden, maar men liet het front nog staan als ondersteuning voor de toren. Daarna werd op de plek een pastorie gebouwd.