Kroningslantaarn

Dankzij een gift van een onbekend gebleven persoon en het resterende geld van de inhuldigingsfeesten kon een ‘monumentale lantaarn' worden geplaatst, vervaardigd door de firma Braat uit Delft naar een ontwerp van K. Cramer. De totale kosten bedroegen 940 gulden. Het monument kreeg zijn plek op de hoek van de Parallelweg en de Westhavenkade, vóór het station, waar het op 2 september 1901 's avonds werd onthuld. Op een plaquette die op de arduinen voet is bevestigd, valt te lezen: ‘Ter herinnering aan de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina'. Aan de andere zijde van de sokkel staat een gekroonde ‘W' met de woorden '31 augustus 1898'. Ter onthulling werden de vijf lantaarns ontstoken en begonnen twee bronzen leeuwenmuilen water te spuiten. Hoewel deze lantaarn doorgaans wordt aangeduid als ‘Kroningslantaarn', is dit feitelijk onjuist omdat wij in Nederland geen króning, maar een ínhuldiging van koningen en koninginnen kennen. Naar aanleiding van de restauratie van de lantaarn kreeg de Gemeente Vlaardingen in 1992 de Restauratiepenning van de Historische Vereniging. Nog onlangs is het monument geschilderd, maar de twee gestolen leeuwenmuilen zijn weg en blijven weg.