Oude Graanmaalderij

De plek aan de Markt 49 wordt al in 1480 genoemd als leengoed. Op 14 november 1480 gaat het perceel over in handen van Vranck Boon Florijszn. van Maasland. Het erf was voor de stadsbrand van 1574 bebouwd met een huis. In hoeverre daar nog delen of resten van zijn gebruikt bij latere bebouwing is niet bekend. Vanaf 1809 is het pand eigendom van de familie Dorsman, die het eerst als huis met erf gebruikte en later het rechterpand als kaaspakhuis ging gebruiken. Vanaf 1929 had het de functie van graanmaalderij. Het huidige hoekpand is een dwarshuis gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw. Een dwarshuis is een huis waarvan de nok recht op de straat staat. Dit is een veel voorkomend type bij rijhuizen in steden. Rond 1920 is het pand verbouwd door D. en J. Dorsman. De linker zijgevel in de Smalle Havenstraat is waarschijnlijk nog 17e-eeuws. In 1989 wordt het rechterdeel verkocht als pakhuis. Het perceel hoort bij het pakhuis dat aan Markt 49 grenst. Tegenwoordig heeft het monument een woonfunctie.