Oude Thuis

Dit pand aan de Oosthavenkade was oorspronkelijk een pakhuis voor de opslag van netten, in 1871 in eclectische stijl gebouwd voor de Rederijmaatschappij H. Kikkert. Het pakhuis is diverse malen grondig verbouwd. In 1916 liet de firma Kikkert een deel ervan verbouwen tot kantoor. In 1928 was het pand in bezit van R.G. de Kok, ‘handel in nieuwe en gebruikte vaten en reparatie-inrichting voor ijzeren vaten'. Geheel links (nr. 23) waren de kuiperij en de werkplaats gevestigd en daarnaast bevond zich een kantoor, dat in 1928 in gebruik werd genomen als woonhuis (nr. 24). Vatenhandel De Kok liet in 1946 het pakhuis ter rechterzijde (nrs. 25-26) verbouwen tot kantoor en woonhuis, naar ontwerp van de Vlaardingse architect Jac. van der Vlis. Na het vertrek van de vatenhandel vestigden zich hier onder meer ‘De Beddenbeurs' en de Keukenhandel van Boot. Na jaren van leegstand zijn er inmiddels plannen ontwikkeld om ‘Het Oude Thuis' te restaureren, in combinatie met nieuwbouw.