Volksuniversiteit Vlaardingen - Oude culturen in Europa: 'De Vikingen'

Van de negende tot de elfde eeuw n.Chr. waren de Vikingen in heel noordelijk Europa gevreesde plunderaars. Veel kustplaatsen, maar ook dorpen en steden verder landinwaarts, werden verwoest door de Noormannen of Vikingen uit Scandinavië. Ze kwamen in hun slanke, snelle drakenschepen om zoveel mogelijk kostbaarheden te roven. Later veroverden ze delen van West-Europa. Maar niet alleen om te plunderen gingen de Noormannen te scheep: zij dreven handel, vormden de lijfwacht van de Byzantijnse keizer, koloniseerden IJsland en ontdekten Amerika.

Bijzonder is dat op verschillende plaatsen in Scandinavië schepen uit de Vikingtijd zijn teruggevonden. Het grootste deel van de Noormannen bleef in Scandinavië. Nu vinden archeologen de sporen van grote nederzettingen, waar ambachtslieden prachtige kunst maakten en waar door handelslieden uit de hele wereld handel werd gedreven. In deze cursus komen zowel de plundertochten, de geschiedenis als de archeologische resten van de Vikingen aan de orde.

Praktische informatie

  Van Tot Toelichting
€ 60.00

Donderdag 7 maart 2019 Vanaf 10:00 tot en met 12:00

van Hogendorplaan Model.NdtrcItem.HouseNumber
3135 BC, Vlaardingen