Voormalig gemeentehuis

Voor hier een raadhuis werd gebouwd stond er een oude boerderij deze werd in een maand tijd gesloopt. Op Koninginnedag, 31 augustus 1905 werd de eerste steen gelegd door mevrouw A.A. van Linden van den Heuvell-Knotenbelt. Op 27 februari 1906 vond de opening plaats van het nieuwe raadhuis. In 1938 vindt er een watercloset plaats in het raadhuis waarmee er een einde aan het ‘tonnetjestijdperk' komt. Eind jaren dertig gaat men het gebouwtje centraal verwarmen en bouwt men het secretarielokaal enkele meters naar achteren, zodat er meer ruimte ontstaat. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers vallen Nederland binnen en bombarderen Rotterdam. Dakloos geworden Rotterdammers worden in 1941 in 410 semi-permanente huisjes in de Babberspolder ondergebracht, de zogenaamde ‘noodwoningen'. Deze polder lag op grondgebied van Vlaardinger-Ambacht. Nadat men in de oorlog de procedure tot samenvoeging van gemeentes vereenvoudigde, werden vele gemeentes, zoals Schiebroek, Hilligersberg en IJsselmonde opgeheven. Dit lot trof ook Vlaardinger-Ambacht dat de annexatiedrift decennialang had weten te weerstaan. Met grote tegenzin van de Ambachters vond op 1 augustus 1941 de opheffing van het agrarische dorpje en zijn gemeenteraad plaats en hoorde Vlaardinger-Ambacht voortaan bij Vlaardingen. Het raadhuis had zijn functie verloren doordat het gebouw werd gebruikt voor verschillende werkzaamheden. Het gebouw onderging op een gegeven moment een interne verbouwing. In 1946 ontstond het idee om het archief in het voormalige raadhuis onder te brengen. Vanaf 1 januari 1948 deelde de gemeentearchivaris M.C. Sigal het gebouw met het Arbeidsbureau. Veel archivalia lagen nog op het stadhuis en de werknemers en bezoekers van het Arbeidsbureau gaven aanleiding tot irritaties. Dit was voor Sigal aanleiding om een brandbrief aan het gemeentebestuur te sturen over de onhoudbare situatie. Deze actie werd gehonoreerd waardoor de archiefdienst er eind 1948 het rijk alleen kreeg. Er was ruimtegebrek waardoor er in de loop der jaren een aantal verbouwingen plaats vonden. In 1968 werd de ernaast gelegen veldwachterwoning met de grond gelijkgemaakt en een zogenaamde ‘sorteerkamer' en een nieuw archiefdepot gebouwd. In 1986 schafte de archiefdienst nieuwe verrijdbare stellingen voor het depot aan, waardoor de beschikbare ruimte optimaal benut kon worden. Van september 1993 tot juli 1994 vond de tot nu toe laatste verbouwing. Een tweede depot met een totaal andere uitstraling dan de originele bouw van het raadhuis, werd de glanzende, vierkante blikvanger aan de noordkant van het gebouw.