Watersportvereniging De Bommeer

Watersportvereniging De Bommeer.
Watersportvereniging 'De Bommeer' is opgericht in 1936 en één van de vijf watersportverenigingen die Vlaardingen nu rijk is. De vereniging dankt haar naam aan een klein meertje gelegen ten westen van het natuurgebied 'De Vlietlanden'. Dit natuurgebied is circa 68 ha groot en is sinds 1949 eigendom van Natuurmonumenten.
De Vlietlanden vormen een natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol geheel. De veelal niet-bemeste hooilanden met slappe bodem hebben een bijzonder plantendek met veel veenpluis en orchideeën. Broedplaats van vele moeras- en weidevogels; diverse eendensoorten en zangvogels. Varend op de omringende wateren, zoals de Trek- of Noordvliet en de Boonervliet, kan men in alle rust genieten van de natuur.

Bestuur en commissies
Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De overige vier leden zijn als commissaris belast met een aantal specifieke beleidstaken van de vereniging.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies die zich bezighouden met gerichte uitvoeringstaken (zoals bijvoorbeeld onderhoud, hellingen, communicatie, etc.) binnen de vereniging. Tweemaal per jaar, in de maanden maart en november, wordt er een ledenvergadering gehouden. Met name tijdens deze vergaderingen kunnen leden gebruik maken van hun stem.

Praktische informatie

Dag Van Tot
Zondag 10:00 18:00
Maandag 10:00 18:00
Dinsdag 10:00 18:00
Vrijdag 10:00 18:00
Zaterdag 10:00 18:00